” Các mẫu chân tiện gỗ được gia công bởi phương pháp gia công tiện gỗ. Các phương pháp tiện gỗ khác nhau tạo ra những sản phẩm có chất lượng, độ chính xác khác nhau. “

Tổng hợp các mẫu chân tiện gỗ.

Sản phẩm chân tiện

Chân

TG 028

Chân

TG 027

Chân

TG 026

Chân

TG 024

Chân

TG 022

Chân

TG 016

Chân

TG 015

Chân

TG 014